Rólunk

A Szivárvány Óvoda 2007 óta a Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje tagóvodájaként működik. Szűkös épületi adottságainkat feledteti az öreg falak között zajló vidám óvodai élet, s a tartalmas pedagógiai munka.

Óvodánkban 5 csoport működik.

Pedagógiai programunk kiemelten kezeli a befogadást, - ezért az új kisgyermekek az első két hétben szüleikkel együtt ismerkedhetnek az óvodával.  

A Szivárványos Mesehíd Programunk a gyermekek önkifejezését támogatja, az érzelmeikre épít és a gyermekek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza. 

A szeretetteljes környezet biztosításával, valamint az óvodapedagógusok sokoldalúságával teremtjük meg az alkotás lehetőségét, támogatva ezzel önkifejezésüket. Óvodánkban központi szerepet játszik a mese, mint az önkifejezés eszköze, és annak gyógyító ereje. A mindennap ismétlődő mesehallgatás híd a gyermeki lélekhez, ami az élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. 

 A gyermekek önkifejezését támogató nevelést tudatosan érvényesítjük a mindennapi tevékenységekben, a személyiség formálásában és az önálló gondolkodás kialakításában. Óvodai tevékenységeink során építünk az esztétikai élmények sokoldalú hatására. Munkánk során az ének, zene, énekes játék, tánc, zenehallgatás, a rajzolás, festés, mintázás, a kézimunka léleknemesítő erejét is kihasználjuk gyermekeink fejlesztéséhez.

Érzelmi nevelésünk egyik sarokköve az Adler-i elvet követő Bátorító nevelés, melyben a szerető, biztonságos légkör mellett a közösségi élet szabályaival, szokásaival is megismertetjük a gyerekeket. A három művészeti ág mellett a néphagyományok, ünnepkörök, családi napok is gazdagítják napjainkat. Nagy hangsúlyt kap programunkban az egészségnevelés, a mindennapos testedzés.

Ovigalériánkban negyedévente megújuló kiállítások során ismerkedünk a péceli és környékbeli művészek alkotásaival.

Nevelőtestületünk sok humorral megáldott, nyitott, hozzáértő óvodapedagógusai várják leendő óvodásaikat. 

„A mese nem elvezet a valóságtól,... hanem odavezet hozzá,”

Vekerdy Tamás